S t a t y s t y k a

 

 

 

 

 

41 lat Klubu PTTK "M-2" (1978-2019)

 

 

 

Klub Osiedlowy PTTK „M – 2” działający przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  powstał 17 kwietnia 1978 roku.  Klub wielokrotnie  startował w konkursach Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK zdobywając czołowe lokaty oraz pamiątkowe Dyplomy Uznania w nagrodę.

 

Na zdjęciu: prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński wręcza puchar prezesowi Klubu "M-2" (24 VI 2011 r.)

Konkursowe starty Klubu "M-2" w statystyce:

I miejsce w konkursie KTKol. ZG PTTK w konkursach za rok: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016*
II miejsce -"- 1979, 1991, 1993, 1995, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006
III miejsce -"- 1997, 1998, 1999, 2003, 2004,

* (po raz ostatni uczestniczyliśmy w konkursie składając sprawozdanie za 2016 rok, gdyż z dniem 1 I 2017 r. zawieszono kategorię klubów wielodyscyplinowych)

 

    Za aktywną działalność Klub "M-2" wyróżniony został m. in. Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK,  Medalem częstochowskiego  Zarządu Wojewódzkiego  PTTK oraz dyplomami Zarządu Głównego PTTK, Komisji Turystyki Kolarskiej  Zarządu Głównego  PTTK,  Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej  PTTK w Katowicach, 15 X 2002 r. dyplomem Zarządu Województwa Śląskiego. 27 września 2010 r. za duży wkład w rozwój turystyki oraz 25 IX 2015 r. za zasługi dla rozwoju turystyki w woj. śląskim Klub "M-2" wyróżniono Dyplomami Marszałka Województwa Śląskiego. W czerwcu 2013 r. uchwałą Porozumienia Prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego Klub "M-2" wyróżniono Śląską Honorową Odznaką PTTK.

Wyszczególnienie

Razem

1978 - 2018 

 2019

40 lat

(17 IV 78 - 17 IV 2018)

Zorganizowano wycieczek

1 931 91 1843

- z tego rowerowych

1 752 89 1670

Uczestników

28 934 778 27 588

- z tego na rowerze

22 397 687 21 701

Zdobyto odznak PTTK

4 005 121 4008

 - z tego:  KOT

600 19 585

           -    MOK

103   103

Przejechano rowerem

135 353 4740 131 938

Osobokilometrów

1 180 384 31 804 1 150 859

Oznakowano szlaków

 rowerowych (odnowiono)

231 km -

231 km

 

 

 

777 imprez turystycznych w klubie "M-2"

1 października 2006 r. odbyła się 777 wycieczka zorganizowana przez Klub "M-2" w okresie jego istnienia (był to spacer rowerowy do Żarek zakończony prażonkami na Wierzchowinie). Któż był organizatorem tych wszystkich 777 imprez? Generalnie rzecz biorąc, organizatorem prawie wszystkich wycieczek, wyjazdów, obozów wędrownych i biwaków był prezes klubu, ale nie wszystkie wycieczki osobiście prowadził i nie we wszystkich uczestniczył. Najwięcej wycieczek przeprowadził (czyli kierował grupą) p.t.kol. Marian Kotarski - 574, następnie Wiesław Lipecki - 27, Grzegorz Witek - 25, Krzysztof Picheta - 18, Sławomir Szczypka - 16, Jan Garncarz 15, Marcin Konopka - 11, Jarosław Sumorowski - 10, Robert Kotarski i Marcin Pikuła - po 8.

 

 

 

888 wycieczka

klubu "M-2" odbyła się w niedzielę 28 IX 2008 r., uczestniczyło w niej 19 rowerzystów. Myszkowianie pokonali 31 km, a przy okazji, korzystając z gościnności p. Karola Nowakowskiego i asystujących przy wypalaniu ceramiki pań Lidii i Magdaleny wysłuchali opowieści o zasadach działania pieca tongkama (wybudowanego wg reguł koreańskich), obejrzeli pracownię ceramiczną i zobaczyli elektryczne koło garncarskie.

4 X, gdy z ochłodzonego pieca wyjmowano wypalone wyroby ceramiczne, Lgotę N. odwiedzili M.A.G. Machurowie.

1000 wycieczek w Klubie "M-2"

   W niedzielę 1 sierpnia 2010 r. odbyła się 1000 wycieczka (880 rowerowa). Z tej ilości Marian Kotarski zorganizował 692 wycieczki i wędrówki, 41 - Roman Garncarz i 38 Grzegorz Witek. Uczestniczyło w nich 19041 turystów, z tego 12332 na rowerach. Rowerzysta, który był na wszystkich wycieczkach musiał przejechać swym jednośladem 80520 km. Członkowie klubu zdobyli w tym okresie 2264 odznaki, w tym 397 KOT i 98 MOK. Wycieczka nr 1000 prowadziła do Mirowa i Bobolic, uczestniczyło w niej 24 turystów, z tego 16 na rowerach. U podnóża mirowskiego zamku rozegrano konkurs rzutów "zośkami" do koszyka. Wygrał Paweł Garncarz (M-2), na drugim miejscu uplasował się Rafał Wojtyczka (Wrocław), na III m. Mateusz Kotarski (M-2).

 

Wycieczka nr 1111

odbyła się 17 sierpnia 2011 r. w czasie 60 CZTK w Staszowie i prowadziła po okolicach Golejowa. W wycieczce uczestniczyło 20 członków Klubu "M-2", jako że tylu nas było na Zlocie.

 

1000 rowerowa [a 1131 w ogóle] wycieczka klubowa

Tysięczna wycieczka rowerowa (a 1131 wycieczka klubowa w ogóle, bo organizujemy też wyjazdy autokarowe, samochodowe, chodzimy niekiedy pieszo) odbyła się w niedzielę 2 X 2011 r. na trasie z Myszkowa do Ostrowa. Myszkowianie pokonali 14-kilometrowy odcinek drogi do Ostrowa na pierogi, które konsumowali w zagrodzie agroturystycznej „Maciejówka” we wsi Ostrów. Pierogi z mięsem były wyśmienite, skonsumowano je z apetytem. W 1000-ej wycieczce rowerowej uczestniczyli: Marian Kotarski, Mateusz Kotarski, Ryszard Konopka, Sławomir Struski, Katarzyna Janocha, Paweł Szkop, Piotr Bednarski, Dawid Gurbała, Piotr Witek, Andrzej Witek, Krzysztof Lech, Bogusław Iwaniuk, Adam Duda, Rafał Nowak = razem 14 osób. Na zdjęciu wszyscy "tysięcznicy" wraz z p. Izą Szewczyk z "Maciejówki", która podejmowała rowerzystów swoimi produktami kulinarnymi.

W okresie od 17 kwietnia 1978 do 2 października 2011 r. w klubie „M-2” odbyło się 1131 wycieczek dla 20987 uczestników. W tej liczbie jest 1000 wycieczek rowerowych, w których udział wzięło 15526 rowerzystów. Uczestnicy wycieczek klubowych zdobyli 2,5 tys. odznak turystycznych i krajoznawczych; ten, kto był na wszystkich wycieczkach rowerowych pokonał 87 tys. km. Opis i zdjęcia z wszystkich wyjazdów zapełniły 12 opasłych tomów kroniki. Jeśli wziąć pod uwagę organizatorów wycieczek, to 727 przeprowadził p.t.kol. Marian Kotarski, 53 p.t.kol. Roman Garncarz i 40 p.t.kol. Grzegorz Witek.

 

Wycieczka nr 1500

W sobotę 7 marca p.t.kol. Roman Garncarz zorganizował rowerową wycieczkę do Trzebniowa. Na pagórkowatą, męczącą trasę wybrało się 5 turystów. Na zakończenie przejażdżki cykliści wstąpili do Przystani Turystycznej LEŚNIÓW na gorącą herbatę. Kto płacił? Nie wiemy; nie jest wykluczone, że uczestników jubileuszowej wycieczki gościła na swój koszt właścicielka restauracji, na co dzień członkini Klubu M-2 - Anita Garncarz.

2000 wycieczek w Klubie "M-2"

13 sierpnia 2019 r. odbyła się 2000 wycieczka (1820 rowerowa) zorganizowana przez Klub PTTK "M-2".  Była to wycieczka po Kampinoskim Parku Narodowym, połączona ze zwiedzaniem Muzeum Martyrologii w Palmirach oraz ekspozycji przyrodniczej w Izabelinie. Wycieczka odbyła się w czasie 68 CZTK w Modlinie, w którym uczestniczyło 6 myszkowskich rowerzystów. Z tej ilości Marian Kotarski zorganizował 967 wycieczek i wędrówek, Ryszard Konopka 225, Andrzej Zysiak 121, Paweł Szkop 81 i Roman Garncarz 79. Uczestniczyło w nich 28 925 turystów, z tego 22 889 na rowerach. Rowerzysta, który był na wszystkich wycieczkach musiał przejechać swym jednośladem 169 398 km. Członkowie klubu zdobyli w tym okresie 4209 odznak, w tym 610 KOT i 103 MOK.

 

Dwa łyki klubowej statystyki 1978-2017

Poniżej w tabeli przytaczamy najważniejsze liczby obrazujące działalność Klubu PTTK "M-2" w poszczególnych latach działania

Rok

78

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 Razem

rok działal

ności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x

wycie

czek

15 10 17 20 17 17 15 17 23 25 17 23 21 23 15 34 47 28 24 34 31 44 36 38 34 41 34 39 44 56 839

uczest

ników

97 79 234 290 177 176 200 329 596 780 317 640 523 356 144 258 583 422 213 270 287 399 463 387 505 546 335 477 584 1101 11768

zdoby

tych odznak

14 17 40 73 37 26 45 81 118 62 42 61 125 40 10 20 44 16 27 57 132 79 121 61 116 56 74 60 180 65 1899

 

 

Rok

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 razem
rok działalności 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42   x
wycieczek

58

58 92 100 111 120 113 108 108 117 107     1931
uczestników 999 913 5874 1467 1785 2140 1748 948 905 892 938     28394
zdobytych odznak 184 158 100 240 205 350 213 273 230 153 111     4116

 

 

KLUBOWI  AKTYWIŚCI W 2008 ROKU

Nazwisko

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca przy znakowaniu szlaków

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył

 odznak

Fiączyk W

6516

1

- +

+

16

Garncarz J

5644

1 - - - -

Garncarz R

5645

7 + + + 5

Konopka M

6326

- + - + 5

Kortas Ł

7046

11 - - + 11

Kotarski M

1193

31 + + + 17

Lipecki W

6327

1 - - - -
Machura A

3847

2 - - - -

Picheta K

6328

- + - + 5

Skalski M

4730

- + - - -

Turoń J

5148

1 + - - -

Widera Ł

6330

- - - + 2

Witek A

6518

1 + - + 5

Witek G

6325

2 + - + 5

Wojtasik A

5910

- + - - 1

 

 

KLUBOWI AKTYWIŚCI W 2009 ROKU

P.t.kol.

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca na szlakach

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył odznak

Fiączyk W

6516

-

-

-

+

4

Garncarz R

5645

13

+

+

+

-

Jankowski B

6508

-

-

-

+

-

Konopka M

6326

-

-

-

-

3

Kortas Ł

7046

2

-

-

+

1

Kotarski M

1193

34

+

+

+

30

Machura A

3847

2

+

-

-

11

Picheta K

6328

1

+

-

-

2

Skalski M

4730

-

+

-

-

-

Turoń J

5148

-

+

-

-

-

Widera Ł

6330

-

-

-

-

1

Witek A

6518

1

+

-

-

-

Witek G

6325

3

+

-

-

2

Wojtasik A

5910

-

+

-

-

-

 

 

KLUBOWI AKTYWIŚCI W 2010 ROKU

P.t.kol.

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca na szlakach

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył odznak

Bednarski Piotr

7260

-

-

Tak

-

-

Fiączyk Witold

6516

1

-

Tak

-

8

Garncarz Paweł

5151

-

-

Tak

-

-

Garncarz Roman

5645

17

Tak

Tak

-

4

Jagieło Michał

7203

2

-

Tak

-

6

Jankowski Bogusł

6508

-

-

Tak

-

1

Konopka Marcin

6326

-

-

Tak

-

-

Konopka Ryszard

7259

13

tak

Tak

-

12

Kortas Łukasz

7046

-

-

Tak

-

-

Kotarski Marian

1193

32

Tak

Tak

Tak

5

Kotarski Mateusz

7204

8

-

Tak

-

4

Machura Aleks

3847

2

Tak

Tak

-

-

Picheta Krzysztof

6328

-

Tak

Tak

-

-

Skalski Marcin

4730

-

Tak

Tak

-

-

Stala Zbigniew

5646

-

-

Tak

-

1

Struski Sławomir

7253

7

-

Tak

-

3

Szkop Paweł

7205

8

-

Tak

-

3

Turoń Jacek

5148

-

Tak

Tak

-

2

Witek Agnieszka

6518

-

-

Tak

-

-

Witek Grzegorz

6325

-

-

Tak

-

-

Wojtasik Agn

5910

1

Tak

Tak

-

1

 

 

 

KLUBOWI AKTYWIŚCI W 2011 ROKU

P.t.kol.

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca na szlakach

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył odznak

Bednarski Piotr

7260

1    

-

-
Cupiał Nina

7296

2  

Tak

Tak

10

Fiączyk Witold

6516

-  

 

Tak

8

Garncarz Roman

5645

3 +

Tak

Tak

6

Jagieło Michał

7203

7 +

 

Tak

7

Jankowski Bogusł

6508

-  

 

-

-
Janocha Katarzyn

7295

3   Tak Tak 6

Konopka Marcin

6326

1  

 

-

2

Konopka Ryszard

7259

22 +

Tak

Tak

23

Kortas Łukasz

7046

3  

Tak

Tak

5

Kotarski Marian

1193

30 +

Tak

Tak

11

Kotarski Mateusz

7204

5 +

 

Tak

7

Machura Aleks

3847

1  

 

-

-

Picheta Krzysztof

6328

1  

 

-

-

Skalski Marcin

4730

- +

 

-

-

Struski Sławomir

7253

5 +

 

Tak

6

Szkop Paweł

7205

10 +

Tak

Tak

2

Turoń Jacek

5148

- +

 

-

-

Witek Grzegorz

6325

2  

 

-

3

Wojtasik Agn

5910

1 +

 

tak 

-

Działalność p.t.kol. w 2013 r.

P.t.kol.

Nr legit. p.t.kol.

Zorganizował wycieczek

Praca na szlakach

Udział w zlocie p.t.kol.

Udział w CZTK

Zdobył odznak

Bednarski P

7260

-

+

-

-

-

Cupiał Nina

7296

1

-

-

Tak

2

Fiączyk Witold

6516 d

1

-

Tak

-

2

Garncarz R

5645 d

6

+

-

Tak

-

Gurbała Dawid

7335

17

+

Tak

Tak

14

Jagieło Michał

7203

26

+

Tak

Tak

43

Janocha Kasia

7295

2

-

-

Tak

2

Jankowski B

6508

-

-

-

-

1

Konopka Marc

6326 d

1

-

-

-

-

Konopka Rysz

7259

13

+

-

Tak

8

Kortas Łukasz

7046

3

-

-

-

1

Kotarski M

1193 H

24

+

Tak

Tak

13

Kotarski Mat

7204

3

+

-

Tak

2

Kotarski Rob

4728 d

-

-

-

-

 

Machura Aleks

3847

1

-

-

-

-

Skalski Marcin

4730

-

+

-

-

 

Struski Sław

7253

8

+

Tak

Tak

6

Szkop Paweł

7205

10

+

Tak

Tak

5

Turoń Jacek

5148

-

+

-

-

 

Witek Agn

6518 d

-

-

-

-

 

Witek Grz

6325 d

3

-

-

Tak

5

Wojtasik Agn

5910

-

+

-

-

-

D = dożywotni, H = honorowy

 Wycieczki zorganizowane przez najaktywniejszych p.t.kol. w okresie działalności w Klubie PTTK "M-2"

Przodownik turystyki kolarskiej PTTK

Okres aktywnej działalności przodownickiej w klubie M-2

Zorganizował  wycieczek

1193 Marian Kotarski

1978 - 2018

948

7259 Ryszard Konopka

2010 - 2018

220

7422 Andrzej Zysiak

2014 - 2018

95
7205 Paweł Szkop

2010 - 2018

81

5645 Roman Garncarz

1991 - 2018

78

7203 Michał Jagieło

2010 - 2016

58

6325 Grzegorz Witek

1997 - 2018

51

7046 Łukasz Kortas

2007 - 2018

50

7253 Sławomir Struski 2010 - 2017 39

6327 Wiesław Lipecki

1997 - 2008

32

7204 Mateusz Kotarski 2010 - 2015 26
7335 Dawid Gurbała 

2013 - 2015

23

6328 Krzysztof Picheta

1999 - 2011

20

4728 Robert Kotarski

1978 - 1999, 2018

19

6326 Marcin Konopka

1999 - 2012, 2016

18

3847 Aleksander Machura

1983 -  2016

18

5644 Jan Garncarz

1983 – 1992, 2008

17

5906 Sławomir Szczypka

1991 - 1994

16

6518 Agnieszka Witek

1999 - 2016

11

7295 Katarzyna Janocha 2008 - 2015 10
7296 Nina Cupiał 2008 - 2016 10
6605 Jarosław Sumorowski 2000 - 2011 10