D A R C Z Y Ń C Y


    Działalność klubowa, acz prowadzona społecznie, nieco kosztuje. Przez wiele lat działalności zgromadziliśmy trochę sprzętu biwakowego, skompletowaliśmy biblioteczkę, wyposażyli świetlicę. Bez wsparcia ze strony dobroczyńców nie byłoby to możliwe.

 

W 2018 r. Burmistrz przyznał nam 7500 zł dotacji

Burmistrz Myszkowa p. Włodzimierz Żak Zarządzeniem nr 38/PK/13 II 2018 przyznał naszemu klubowi 7500 zł dotacji na realizację zadania "Jurajska rekreacja rowerowa myszkowian". W ramach tego programu odbywają się nasze weekendowe wycieczki po Jurze Częstochowskiej, organizowane będą klubowe rajdy, wyjazdy ekip turystycznych na ogólnopolskie i centralne zloty rowerzystów PTTK [w tym roku w Wielkopolsce i w Świętokrzyskiem] oraz wycieczka autokarowa szlakiem zamków na Jurze. Dziękujemy!

 

ZANIM WYRUSZYSZ NA SZLAK - akcja PTTK 2017

Zgłosiliśmy Klub PTTK "M-2" do współuczestnictwa w ramach ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Zarząd Główny PTTK pod hasłem "Zanim wyruszysz na szlak" mającej na celu podniesienie na wyższy poziom bezpieczeństwa turystów na szlaku. W ramach akcji będziemy - jak do tej pory - przypominać uczestnikom naszych wycieczek o konieczności bezpiecznej i rozważnej jazdy po drogach. Akcję wykorzystamy także do do informowania turystów, zwłaszcza początkujących, co zabrać na rowerową wycieczkę jednodniową, a co na biwak. Dla uczestników wycieczek i spotkań organizowanych w ramach wspomnianej akcji 2 czerwca br. otrzymaliśmy paczkę gadgetów (na zdjęciu) przekazanych przez kierownictwo akcji ZG PTTK. Będziemy je wręczać turystom biorącym udział w organizowanych przez Klub "M-2" działaniach; są to gry planszowe "Wędruj z nami", dzienniczki wypraw ułatwiające przygotowanie relacji na konkurs "Turystyczna rodzinka", książki "Kreatywne poznawanie czyli poradnik nowoczesnego krajoznawcy", a także książeczki wycieczek kolarskich, pieszych, krajoznawczych, plakaty i chusty wielofunkcyjne na szyję.

 

 

Burmistrz w 2017 r. przyznał nam 8000 zł dotacji

Zarządzeniem z 2017 r. burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak przyznał naszemu klubowi 8000 zł dotacji na realizację zadania "Rowerowa rekreacja myszkowian w 2017 roku". W ramach tego programu odbywają się nasze weekendowe wycieczki po Jurze Częstochowskiej, organizowane będą klubowe rajdy oraz wyjazdy ekip turystycznych na ogólnopolskie i centralne zloty rowerzystów PTTK. Dziękujemy!

 

Koszulki dla nowo przyjętych członków Klubu

23 czerwca 2016 r. myszkowscy rowerzyści przywdziali koszulki i spodenki kolarskie w czekoladowym kolorze, pozyskane dzięki własnym funduszom, składkom oraz dobremu sercu myszkowskich przedsiębiorców. Do grona mecenasów turystyki dołączyli: zakład fotograficzny "Foto-Bożek", drukarnia "Poldruk", właściciele sklepów "Mebel-Mach" oraz firma "Berywit" w Myszkowie, które wespół z przedsiębiorstwem "Polimer 2" wsparły finansowo wykonanie koszulek kolarskich dla członków Klubu "M-2".

Rewia mody:

 http://www.garnek.pl/komar1/31944545/rowerowe-stroje-klubu-pttk-m-2 

 

Burmistrz w 2016 r. przyznał nam 7500 zł dotacji

Burmistrz Myszkowa p. Włodzimierz Żak przyznał naszemu klubowi 7500 zł dotacji na realizację zadania "Rowerowe wędrówki mieszkańców Myszkowa". W ramach tego programu odbywają się nasze weekendowe wycieczki po Jurze Częstochowskiej, organizowane będą klubowe rajdy oraz wyjazdy ekip turystycznych na ogólnopolskie i centralne zloty rowerzystów PTTK [na Podlasie i na Roztocze]. Dziękujemy!

 

 

Wielokolorowa wycieczka rowerowa

W pochmurną nieco sobotę 22 sierpnia 2015 r. odbyła się 1564 wycieczka zorganizowana przez klub M-2.  Ewenementem przejażdżki, dodajmy, że nieco sterowanym, było to, że rowerzyści ubrali się w zróżnicowane kolorystycznie klubowe stroje rowerowe. Na zdjęciu modelek i modeli prezentujących stroje możemy zobaczyć wszystkie dotychczas wykonane od najstarszego żółty do najnowszego - fioletowo-biały. Nie ukrywamy, że w tej wielobarwności spora zasługa mecenasów turystyki, firm, które wspomogły nas finansowo pokrywając część kosztów krawieckich. Dziękujemy!

 

 

Burmistrz w 2015 r. przyznał nam 8300 zł dotacji

Zarządzeniem z dn. 9 kwietnia 2015 r. burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak przyznał naszemu klubowi 8300 zł dotacji na realizację zadania "Rowerowe wędrówki myszkowskich turystów w 2015 roku". W ramach tego programu odbywają się nasze weekendowe wycieczki po Jurze Częstochowskiej, organizowane będą klubowe rajdy oraz wyjazdy ekip turystycznych na ogólnopolskie i centralne zloty rowerzystów PTTK [w tym roku na Kaszuby i do Pszczyny]. Dziękujemy!

 

Permanentnie dbając o kondycję naszych rowerzystów, korzystając z darowizn od naszych sympatyków, na wyczerpujących wycieczkach rowerowych wręczamy niekiedy wiktuały wykorzystywane na drugie śniadania. Oczywiście - nic za darmo. Konsumenci płacą składki członkowskie PTTK.

 

 

W latach 2007 - 2014 korzystaliśmy z dotacji na działalność programową przyznawanych przez burmistrza Myszkowa. Finansowo wspierały nas też myszkowska firma "Polimer 2" oraz Zakład Usług i Zaopatrzenia Technicznego w Żarkach. Naszym darczyńcom dziękujemy!

 

 

 

    W 2010 r. przy okazji 50 Zlotu p.t.kol. organizowanego przez klub "M-2" z darami w postaci map, folderów, upominków (smycze, długopisy, maskotki, książki, albumy) pospieszyły urzędy gmin w Myszkowie, Koziegłowach, Żarkach, Olsztynie, Lelowie, związek Partnerstwo Północnej Jury w Janowie, Starostwo Częstochowskie, Starostwo Myszkowskie i Starostwo Zawierciańskie. Wydawnictwami wsparł nas także Zespół Parków Krajobrazowych Wojew. Śląskiego w Będzinie.

       Niejednokrotnie, zwłaszcza przy organizowaniu rajdów [wycieczek] do Holendrów w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, upominki (długopisy, maskotki, smycze, książki i inne) przydzielało nam Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie.       

 

W przeszłości naszą działalność turystyczną dotowało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie oraz Wydział Kultury, Sportu i Turystyki  Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie oraz - już nieistniejący - Oddział PTTK w Myszkowie.

Korzystaliśmy też z pomocy udzielanej przez Spółdzielnię JURAJSKA w Postępie.

 

 

Mecenasom turystyki rowerowej, którzy w istotny sposób przyczynili się do zorganizowania 50 ogólnopolskiego zlotu przodowników turystyki kolarskiej PTTK w Myszkowie oraz umożliwili obdarowanie wszystkich uczestników profesjonalnymi koszulkami kolarskimi wręczyliśmy pamiątkowe, dziękczynne statuetki.

 

 

 

Pierwszą partię kompletnych strojów kolarskich (koszulka i spodenki) ufundowanych przez pp. Anitę i Romana Garncarz otrzymało wiosną 2006 r. bodaj 25 osób. Rok później strojami zostało obdarowanych 5, a w pierwszych dniach marca 2009 r. kolejnych kilkunastu rowerzystów. Aktualnie wszyscy aktywni cykliści mogą paradować w granatowo-pomarańczowych strojach "Polimer" ozdobionych logo Myszkowskiej Sp-ni Mieszkaniowej i odznaką PTTK klubu "M-2". Na zdjęciu właściciel firmy POLIMER Roman Garncarz oraz nastoletni rowerzyści: Nina Cupiał, Kasia Janocha, Damian Wojtasik i Michał Biały.

 

       W miarę swych możliwości Klub stara się odwdzięczyć swym wiernym dobroczyńcom i wypróbowanym  przyjaciołom, wręczając im dyplomy bądź  występując do stosownych władz o nadanie wyróżnień. W dotychczasowej historii myszkowskiej turystyki uhonorowani zostali m. in.:

 Galeria sponsorów

Z Klubem "M-2" zwiedzisz wszystko,

i muzeum, i zamczysko.

Kochaj rower, szanuj las,

wspieraj M-2 póki czas,

bo kto w klub nasz inwestuje,

ten pieniędzy nie marnuje !

23 listopada 2000 r. na zebranie klubowe przybyli: Agnieszka Sytniewska, Jerzy Kościelniak, Marcin Konopka, Urszula Kulak, Marian Kotarski, Grzegorz Gil,  Grzegorz Witek, Krzysztof Picheta, Jarosław Sumorowski, Wiesław Lipecki, Marcin Ślęzak, Dawid Stępień, Marcin Pikuła, Tadeusz Garncarz (Polimer GT&C) oraz Zdzisław Neszczyński (MSM). Foto Ł. Widera.

  

Koszulki, jakie członkowie Klubu PTTK "M-2" otrzymali latem 2003 r. od Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na zdjęciu: M. Jagieło, S. Struski, T. Bora i M. Konopka.

Anita i Roman Garncarzowie prezentują stroje kolarskie, w jakie wiosną 2006 r. ubrali ekipę myszkowskich rowerzystów.

Koszulki klubowe "M-2" wprowadzone do użytku 28 października 2010 r. (dofinansowane przez Miasto Myszków)

2009 - koszulki organizatorów 50 Zlotu p.t.kol.

Kurtki jesienne i zimowe (dofinansowane przez Klub "M-2") mamy od 20 I 2011 r.

Koszulka 50-zlotowa (29 maj 2010)

8 sierpień 2013 r. - koszulki biało-niebieskie

2015 r. - koszulki biało-fioletowe

1 VI 2015 r. - koszulki wyjściowe na biwaki i zloty

11 VIII 2015 r. - koszulki wieczorowe na zloty

23 czerwiec 2016 r. - koszulki biało-czekoladowe

maj 2016 r. - koszulki wieczorowe na zlot p.t.kol.

październik 2017 r. - polar czerwony burgund

sierpień 2016 r. - koszulka reprezentacyjna

czerwiec 2017 r. - koszulka reprezentacyjna na zlot

sierpień 2017 r. - koszulka reprezentacyjna na CZTK