Regulamin XLI konkursu o miano

najaktywniejszego  turysty Klubu PTTK

„M – 2”  w 2018 roku

 

         W konkursie mogą uczestniczyć myszkowianie, członkowie Klubu „M-2”, a nagrodę mogą otrzymać tylko ci, którzy najpóźniej w przeddzień podliczenia punktacji konkursowej opłacili obowiązujące na dany rok składki członkowskie PTTK.  Dokumentację zdobytych odznak należy udostępnić w ciągu miesiąca od ich zweryfikowania. W konkursie nagradza się trzech najlepszych. Jeśli kondycja finansowa klubu pozwoli, nagrody i upominki mogą otrzymać także turyści zajmujący nieco dalsze miejsca w klasyfikacji konkursowej. Celem konkursu jest zachęcenie przede wszystkim dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku, połączonego z krajoznawstwem. W 2018 r. wyłania się dodatkowo najaktywniejszego turystę za okres 40-lecia klubu. Tytuł przysługuje turyście, który najczęściej triumfował w dorocznych konkursach o miano turysty roku. Podliczenie wyników konkursu odbywa się z udziałem zainteresowanych w pierwszy czwartek listopada 2018 r. w godz. 18,00 - 19,00.

 O zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie poniższej tabeli, za działania podjęte w okresie od 3 listopada 2017 roku do 8 listopada 2018 r. włącznie.

W bieżącym roku rezygnujemy z konkursu młodzieżowego. Po prostu nie mamy młodzieży. Klub się zestarzał. Organizujemy jednak konkurs na turystę 40-lecia i modyfikujemy nieco regulamin.

G. Witek i p. Urszula Jędrusińska

PUNKTACJA KONKURSOWA:

20 pkt.

składki członkowskie PTTK opłacone za 2018 r.

10 pkt.

j.w. za rok poprzedni

10 pkt.

posiadanie karty rowerowej albo prawa jazdy

25 pkt.

udział w zebraniu sprawozdawczym w 2017 r.

30 pkt.

udział w klubowym obozie wędrownym [min. 6 dni w trasie]

10 pkt.

udział w wycieczce klubowej (wyjazd i powrót z grupą)

 5 pkt.

zorganizowanie wycieczki klubowej dla minimum 5 uczestników

15 pkt.

udział w biwaku klubowym

20 pkt.

ukończenie szkolenia organizacyjnego

10 pkt.

posiadanie uprawnień kadry turystycznej [p.t.kol.,  p.t.pieszej , motor., znakarz, organizator turystyki, opiekun przyrody, instruktor ochrony przyrody itp.]

30 pkt.

udział w rajdzie [zlocie] zorganizowanym przez Klub "M-2" ujętym w Kalendarzu imprez KTKol. ZG PTTK

10 pkt.

prowadzenie konkursu na mecie rajdu bądź zlotu klubowego

10 pkt.

praca społecznie użyteczna na rzecz Klubu przeprowadzona bezpłatnie  [sprzątanie, malowanie ścian, naprawa sprzętu itp.]

 5 pkt.

zdobycie odznaki turystycznej lub krajoznawczej - jednostopniowej bądź popularnej

10 pkt.

j.w. małej brązowej lub I stopnia

15 pkt.

j.w. małej srebrnej lub II stopnia

20 pkt.

j.w. małej złotej lub III stopnia

25 pkt.

j.w. dużej br., Szl. W. Wojny 1409-1411, Wiślana TR, br. „Zamki”; rajd wokół województwa

30 pkt.

j.w. dużej sr., sr. „Zamki", mały rajd dookoła Polski,

40 pkt.

j.w. dużej zł., KOT z/w, duży rajd d. Polski,  zł. "Zamki"

minus 5 pkt. odłączenie się od grupy bez wiedzy kierownika wycieczki
minus 1-20 p. rażące naruszenie Karty Turysty; niesubordynacja na wycieczce
minus 10 nieprzybycie kierownika wycieczki na start (bez znalezienia zastępstwa)

Myszków, dn. 20 IV 2018 r.

Prezes Zarządu Klubu PTTK "M-2" w Myszkowie 

dr Marian KOT-Kotarski

 

 

 

 

Puchary Burmistrza Myszkowa dla najaktywniejszych turystów Klubu "M-2" w 2010 r.

 

 

 

 

 

W ktg. młodzieżowej zwyciężył

 

 

Paweł Szkop

 

Najlepsi w konkursie o miano TURYSTY 2017 ROKU:

 

I m. Ryszard Konopka - 1865 pkt.

II m. Andrzej Zysiak 980 pkt.

III m. Marek Dzidowski 905 pkt.

IV m. Jan Imiełowski 900 pkt.

V m. ex aequo Paweł Szkop i Wojciech Wójcik 570 pkt.

VII m. Łukasz Ociepka 515 pkt.

VIII m. Zbigniew Czarnecki 340 pkt.

IX m. Łukasz Kortas 335 pkt.

X m. Katarzyna Lendor-Czarnecka 295 pkt.

 

 

 

W przeprowadzonym po raz pierwszy konkursie o miano młodzieżowego turysty klubu w 2016 r. zwyciężył Paweł SZKOP, na II m. uplasował się Łukasz Kortas, III m. zajął Sławomir Struski.

Zwycięzcy XXXIX konkursu w 2016 r.

 

I m. Ryszard KONOPKA - 2128 pkt.

II m. Andrzej ZYSIAK - 1475 pkt.

III m. Marek Dzidowski - 1243 pkt.

IV m. Jan IMIEŁOWSKI - 1044 pkt.

V m. Zbigniew Czarnecki - 898 pkt.

VI m. Paweł Szkop - 504 pkt.

VII m. Wojciech Wójcik - 432 pkt.

VIII m. Łukasz Kortas - 375 pkt. 

IX m. Sławomir Struski - 233 pkt.

X m. Ireneusz Domagała - 232 pkt.