Regulamin XLII konkursu o miano

najaktywniejszego  turysty Klubu PTTK

„M – 2”  w 2019 roku

 

         W konkursie mogą uczestniczyć myszkowianie, członkowie Klubu „M-2”, a nagrodę mogą otrzymać tylko ci, którzy najpóźniej w przeddzień podliczenia punktacji konkursowej opłacili obowiązujące na dany rok składki członkowskie PTTK.  Dokumentację zdobytych odznak należy udostępnić w ciągu miesiąca od ich zweryfikowania. Punktacji i wpisowi do ewidencji zwycięzców konkursu nie podlega Zarząd Klubu oraz turyści, którzy w latach poprzednich trzykrotnie lub więcej razy uzyskiwali tytuł najaktywniejszego turysty klubu M-2. W konkursie nagradza się trzech najlepszych. Jeśli kondycja finansowa klubu pozwoli, nagrody i upominki mogą otrzymać także turyści zajmujący nieco dalsze miejsca w klasyfikacji konkursowej. Celem konkursu jest zachęcenie przede wszystkim dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku, połączonego z krajoznawstwem.

Dla tych członków Klubu, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w 42. współzawodnictwie konkursowym, ogłaszamy nowe, rowerowe, zmagania konkursowe oldbojów. Punktacja, jak w tradycyjnym konkursie, ale - by dostać się na listę laureatów - turysta musi zgromadzić nie mniej niż połowę punktów zebranych przez zwycięzcę głównego konkursu. Laureaci, oprócz pucharu, otrzymają tytuł "Turysta 2019 r. w kategorii oldbojów".

Podliczenie wyników konkursu odbywa się z udziałem zainteresowanych w pierwszy czwartek listopada 2019 r. w godz. 18,00 - 19,00.

 O zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie poniższej tabeli, za działania podjęte w okresie od 9 listopada 2018 roku do 7 listopada 2019 r. włącznie.

 

G. Witek i p. Urszula Jędrusińska

PUNKTACJA KONKURSOWA:

20 pkt.

składki członkowskie PTTK opłacone za 2019 r.

10 pkt.

j.w. za rok poprzedni

10 pkt.

posiadanie karty rowerowej albo prawa jazdy

25 pkt.

udział w zebraniu sprawozdawczym w dn. 15 XI 2018 r.

30 pkt.

udział w klubowym obozie wędrownym [min. 6 dni w trasie]

10 pkt.

udział w wycieczce klubowej (wyjazd i powrót z grupą)

 5 pkt.

zorganizowanie wycieczki klubowej dla minimum 5 uczestników

15 pkt.

udział w biwaku klubowym

20 pkt.

ukończenie szkolenia organizacyjnego

10 pkt.

posiadanie uprawnień kadry turystycznej [p.t.kol.,  p.t.pieszej , motor., znakarz, organizator turystyki, opiekun przyrody, instruktor ochrony przyrody itp.]

30 pkt.

udział w rajdzie [zlocie] zorganizowanym przez Klub "M-2" ujętym w Kalendarzu imprez KTKol. ZG PTTK

10 pkt.

prowadzenie konkursu na mecie rajdu bądź zlotu klubowego

10 pkt.

praca społecznie użyteczna na rzecz Klubu przeprowadzona bezpłatnie  [sprzątanie, malowanie ścian, naprawa sprzętu itp.]

 5 pkt.

zdobycie odznaki turystycznej lub krajoznawczej - jednostopniowej bądź popularnej

10 pkt.

j.w. małej brązowej lub I stopnia

15 pkt.

j.w. małej srebrnej lub II stopnia

20 pkt.

j.w. małej złotej lub III stopnia

25 pkt.

j.w. dużej br., Szl. W. Wojny 1409-1411, Wiślana TR, br. „Zamki”; Wlk. KOP, rajd wokół województwa

30 pkt.

j.w. dużej sr., sr. „Zamki", mały rajd dookoła Polski,

40 pkt.

j.w. dużej zł., KOT z/w, duży rajd d. Polski,  zł. "Zamki", Chrz. PŚ. KOP

minus 5 pkt. odłączenie się od grupy bez wiedzy kierownika wycieczki
minus 1-20 p. rażące naruszenie Karty Turysty; niesubordynacja na wycieczce
minus 10 nieprzybycie kierownika wycieczki na start (bez znalezienia zastępstwa)

Myszków, dn. 15 XI 2018 r.

Prezes Zarządu Klubu PTTK "M-2" w Myszkowie 

dr Marian KOT-Kotarski

 

 

 

 

Puchary Burmistrza Myszkowa dla najaktywniejszych turystów Klubu "M-2" w 2010 r.