KADRA KLUBU "M-2"
 
 
 

            Kolejni członkowie Klubu „M-2” kończą wyższe studia:

- w czerwcu 2014 r. studia magisterskie (psychologia) ukończyła Paulina Michalska,

- w sierpniu 2014 r. studia licencjackie (ratownictwo medyczne) ukończyła Nina Cupiał,

- w lutym 2015 r. studia inżynierskie (dietetyka) ukończyła Katarzyna Janocha.

               W październiku 2015 r. tytuły magistrów uzyskali Mateusz Kotarski i Michał Jagieło.

            Serdecznie gratulujemy!

 
 
KADRA PROGRAMOWA KLUBU "M-2"
 
 

Przodownicy wszystkich klubów - weryfikujcie się!

W lutym 2017 r. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK na swym wyjazdowym posiedzeniu w Raciborzu omawiała m.in. sprawy kadry przodownickiej i znakarskiej. Podjęto wówczas uchwałę o zwolnieniu z obowiązku okresowego składania sprawozdań odnośnie działalności kilkorga p.t.kol. W ich gronie są także myszkowianie: Agnieszka Wojtasik i Łukasz Kortas.

 
 
 
PRZODOWNICY TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK
niepodlegający okresowym weryfikacjom:

Proporczyk przodownika turystyki kolarskiej PTTK

PRZODOWNICY 

podlegający okresowym weryfikacjom

1193 Marian Kotarski - od czerwca 1993 honorowy

5645 Roman Garncarz - od lutego 2018 honorowy


4728 Robert Kotarski - od czerwca 1998 "dożywotni"

6325 Grzegorz Witek - od listopada 2011 "dożywotni"

6326 Marcin Konopka - od listopada 2011 "dożywotni"

6518  Agnieszka Witek - od listopada 2011 "dożywotni"

6516 Witold Fiączyk - od listopada 2012 "dożywotni"

3847 Aleksander T. Machura - od sierpnia 2014 "dożywotni"

5910 Agnieszka Wojtasik - od lutego 2017 r. "dożywotni"

7046 Łukasz Kortas - od czerwca 2017 r. "dożywotni"

 

4730 Marcin Skalski
5148 Jacek Turoń
6328 Krzysztof Picheta
7203 Michał Jagieło
7204 Mateusz Kotarski
7205 Paweł Szkop
7253 Sławomir Struski
7259 Ryszard Konopka
7260 Piotr Bednarski
7295 Katarzyna Janocha
7296 Nina Cupiał
7422 Andrzej Zysiak
 

 Zadania kierownika wycieczki rowerowej

        Klub M-2 z roku na rok organizuje coraz więcej wycieczek, do prowadzenia których systematycznie, acz nieraz z pewną nieśmiałością, włączają się kolejni przodownicy turystyki kolarskiej.

         Jakie zadania ciążą na osobie kierującej wycieczką klubową:

- zgłoszenie wycieczki do klubowego kalendarzyka wyjazdów [data, cel, punkt docelowy, długość trasy],

- pobranie Karty wycieczki,

- przeprowadzenie odprawy jadących [omówienie celu wyjazdu, przypomnienie zasad bezpieczeństwa, wskazanie punktów odpoczynku, określenie orientacyjnej godziny powrotu],

- dopilnowanie, by uczestnicy wycieczki wpisali się do karty wycieczki,

- ostemplowanie Karty wycieczki w punkcie docelowym,

- wykonanie innych zadań doraźnie wskazanych przez prezesa klubu „M-2”

- poczynienie odpowiednich adnotacji na Karcie wycieczki,

- niezwłoczne zwrócenie karty wycieczki do biura Klubu „M-2” [najpóźniej w najbliższy czwartek po wycieczce].

 

 

Zajęcia szkoleniowo - informacyjne skomputeryzowanych członków Klubu PTTK "M-2"

 

 

III Szkolenie Liderów Turystyki

W dniach 6-9 czerwca 2013 r. w Elblągu odbywało się III
Szkolenie Młodzieżowych Liderów Turystyki zorganizowane przez Zarząd Główny PTTK. Uczestniczyło w nim 45 osób, w tym troje z klubu "M-2": Michał, Paulina i Dawid.
Kursanci poznali kwestie prawne dotyczące organizowania imprez
turystycznych, odbyli kurs pierwszej pomocy uzyskując certyfikaty, zaznajomili się z zasadami GeoCatchingu i
uczestniczyli w nocnym marszu na orientację. Przy okazji zwiedzili
Frombork, Elbląg oraz Malbork oraz poznali wielu nowych ludzi z całej
Polski. Przejazd na szkolenie dotował Klub PTTK "M-2", koszty wyżywienia i zakwaterowania zapewnił organizator szkolenia.
 

Absolwenci 2010

Zimą i wczesną wiosną 2010 roku członkowie klubu widoczni na zdjęciu:
7203 Michał Jagielo
7204 Mateusz Kotarski
7205 Paweł Szkop
podjęli naukę zdobywając w efekcie uprawnienia przodowników turystyki kolarskiej PTTK. Odznaki przodownickie otrzymali na 32 urodzinowym zlocie klubowym w niedzielę 18 kwietnia 2010 r. w Przewodziszowicach.
W czasie 50 zlotu p.t.kol. w 2010 r. kurs odbyli i uprawnienia zdobyli:
7253 Sławomir Struski
7259 Ryszard Konopka
7260 Piotr Bednarski
 

 

Uprawnienia znakarzy nizinnych szlaków rowerowych aktualnie posiadają:

 

141 Marian Kotarski

142 Grzegorz Witek

143 Marcin Konopka

144 Krzysztof Picheta

146 Agnieszka Witek

325-1   Agnieszka Wojtasik

326-2   Roman Garncarz

327-3   Marcin Skalski

328-4   Jacek Turoń

329-5   Mateusz Kotarski

330-6   Paweł Szkop

331-7   Sławomir Struski

332-8   Michał Jagieło

333-9   Ryszard Konopka

 

 

Uprawnienia organizatora turystyki w środowisku osiedlowym PTTK   nr  331/82 oraz p.t.kol. 5688

Wacława KOTARSKA

uprawnienia przodownika turystyki pieszej nr 5615 i turystyki motorowej nr 2806

Marian KOTARSKI

instruktora kształcenia kadr PTTK nr 1680  i wykładowcy nr 11                         

Marian KOTARSKI

 

Na zdjęciu, wykonanym 3 maja 2001 r. w Poraju na boisku klubu "Polonia" widzimy Pawła Słabosza oraz członków kadry Klubu PTTK "M-2": Mariana Kotarskiego [p.t.kol.], Jarosława Sumorowskiego  [p.t.kol.] i  Krzysztofa Pichetę [p.t.kol.]